ردکردن این

همکاری با ما

WORK WITH US

همکاری با ما

میرتوس با سالها تجربه در زمینه آموزش و خدمات مراقبتی ، همواره در تلاش است با بکارگیری پرسنل با استعداد و پرانرژی مجموعه خود را گسترش دهد.مجموعه میرتوس در واقع یک خانواده می باشد که در آن روابط افراد براساس اعتماد، صداقت و همکاری متقابل تعریف شده است. در آکادمی ما می توانید کار در کنار یک تیم حرفه ای با روابطی دوستانه را تجربه کنید، خلاقیت و نوآوری کادر از سرمایه های با ارزش آن محسوب می شود.کسانی که مایل به همکاری با میرتوس هستند دارای شرایط ذیل هستند:

فرم همکاری